Számlaszám: OTP Bank 11735005-20499220
 
Nemzetközi számlaszám: SWIFT kód (BIC) OTP VHUHB (IBAN) HU91 1173 5005 2049 9220 0000 0000
 
Ajánlott Videók

Szeged VTV - "Nevelőszülők kerestetnek" 2011. 09. 28.

Duna Tv - Közbeszéd, 2012. 09. 14.

ÁGOTA karácsony 2017

ÁGOTA® karácsony 2017

Integrációs programsorozat 2017
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2016
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2015
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2014
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2013
 
Bővebben
 
Integrációs programsorozat 2012
 
Bővebben
 
Dél-Alföldi Regionális Bűnmegelőzési
Fesztivál 2017 szeptember 09.
 
Bővebben
 
Film a családbafogadásért

Reklám film a családbafogadásért

Ajánlott Videók

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Dr. Kiss-Rigó László felszólalása

III. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia Soltész Miklós felszólalása

II. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia, Dr. Kiss-Rigó László előadása

II. ÁGOTA® Országos Gyermekvédelmi Konferencia, Soltész Miklós előadása

Köszönjük adója 1%-át!

Ilyen a huszadik ÁGOTA® Tábor

ÁGOTA® Alapítvány

AGOTA - Több, mint Tábor

1% 2012KÁSZPEM®kézikönyvek magyarul-angolul

Keresztény Evangelizáció és küldetés

 

„…avagy gyarlóságaink dacára is, az értük való küzdelem által, kicsit jobb emberré válni…”

 

Az ÁGOTA® közösségének hitvallása:
„Reményt ébreszteni, jövőt mutatni, a bizalom sebeit gyógyítani ott,
ahol a kiszolgáltatottság az úr!”
/Kothencz János/
alapító

 

Gyakran elhangzik a kérdés az ÁGOTA® -ásokkal kapcsolatban, hogy amikor katolikus keresztény identitásról vagy ilyen ihletettségből fakadó tevékenységről beszélnek, az mit is jelent pontosan? Sokan, sokféle gondolattal vértezik fel magukat akkor, amikor hitükről (legyen az bármiben is való) beszélnek, és igyekszenek mindezt olyan vonzóvá tenni mások számára, hogy annak lehetőleg minél több követője legyen. Az ÁGOTA® Alapítvány és mozgalom, vagy ha úgy tetszik, az ÁGOTA® önkéntes karitatív közösség csaknem fél ezer tagja nem kíván bizonygatni semmit. Öncélúan, semmiképp.

 

Azt viszont annál inkább bizonyítani kívánja, hogy a családból kiemelt gyermekek és fiatalok életében ugyanúgy jelen van a gondviselés és a Teremtő kegyelme, mint bárkiében. A tisztelt olvasó most jogosan kérdezhetné, hogy mégis mért kellene ezt bizonyítani? A válasz is legalább ennyire indokolt. Mert érdemes hitre nevelni a reményre éhező embert. Különösen azt az embert, aki alapjaiban vonja kétségbe a saját maga elfogadhatóságát vagy szeretetreméltóságát. Sajnos, a családjukat vesztett gyermekek és fiatalok nagy többsége ilyen érzések közt cseperedik fel, és az ebből adódó terhek számos nehézséget állítanak eléjük egész életük során.

Az ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért - országos kiemelkedően közhasznú - Alapítvány) karitatív közössége, küldetésként éli meg a családból kiemeltek sorsának jobbá tételét. A hitük középpontjában, ami vezérli a közösség tagjait, pontosan az a felismerés áll, melyről az Evangélium így ír: „…a szél ott fúj, ahol akar…” (Jn. 3,8).

Az Evangélium sorának tanítása azt üzeni korunk gyakran válságosnak tűnő értékdifferenciált napjaiban is, hogy minden emberi gyengeségünk és gyarlóságunk ellenére, minden magunkra hagyatottságunk és kishitűségünk dacára, a Jó Isten kegyelme végtelen, és ott is jelen van, ahol azt a legkevésbé várnánk. Az ÁGOTA® küldetése is ez, hogy elvigye az Örömhírt a bajba esettek, a magukra maradottak és kiszolgáltatottak egy olyan társadalmi rétegének életébe, akik talán a legvédtelenebbek a személyes biztonságuk elvesztése miatt. Az ember ősbiztonságát, a család megléte és melegsége, megtartó ereje adja, alapozza meg. Erre az ősbiztonságra építhetjük ragaszkodni, kapaszkodni képességünket, először a felénk kizárólagos szeretetet adni képes szülőkbe, majd ezen keresztül önbecsülésünkbe, önbizalmunkba. Majd ahogyan felnövekszünk, erre a biztos alapra helyezhetjük a magunkba és másokba vethető bizalmunkat, hitünket. Az az ember, akinek hiányzik ez a fajta természetes ősbiztonsága, soha nem lesz képes könnyen bizalmat adni másoknak, de még az önbizalmáért, önbecsüléséért is komolyan meg kell küzdenie. Ezért is fontos láttatnunk és megtapasztalhatóvá tennünk az ilyen nehézséggel küzdő embertársaink számára, hogy nincsenek egyedül, hogy elfogadhatóak és szeretetreméltóak, függetlenül mindattól, amit eddig erről gondoltak, vagy attól, amilyen mértékben és módon mindezt kétségbe vonták saját magukkal kapcsolatban. Meg kell világosítanunk annak a jelentőségét, hogy az Ő életükben ugyanúgy jelen van a felemelő kegyelem, mint bárki máséban, még akkor is, ha Őneki esetleg nem adatott meg az az ősbiztonságot szavatolni képes intim és bensőséges légkör, melyet másoknak is csupán a család szeretete adhat meg. Mindazon keresztül, amit tenni és megküzdeni kívánunk értük, a családból kiemelt gyermekekért és fiatalokért, azt is képviseljük, hogy „a szél valóban ott fúj, ahol akar”.

Az ÁGOTA® közössége 1996-tól ezt az utat járja. A több ezer segítő, támogató program és számtalan országos projekt (élménypedagógiai országos ÁGOTA® táborok, országos állapotracionalizáló-reprezentatív kutatás, KÁSZPEM® terapeutikus alapú pedagógiai rendszer kidolgozása és hazai, majd nemzetközi implementációja, családba fogadások, befogadó szülői hivatásvállalások népszerűsítését célzó országos kampányaink, stb.) mellett, csaknem 7000 gyermekről és fiatalról gondoskodunk országszerte, ill. minden lehetséges eszközzel támogatjuk, segítjük őket valamennyi megyében. Programjaink közt, így pl.: az országos ÁGOTA® táborok program kavalkádjában ugyanúgy megtalálható a Szent Mise, mint a téma felvezető (lelki punkta) és kiértékelő beszélgetések egész sora, amelyekben még inkább kifejezhetővé válik a hit fontossága.

Katolikus lelkipásztoraink, akik eddig is sokat tettek és tesznek értünk: Podmaniczki Imre, Dr. Liszkai Tamás, Dr. Laurinyecz Mihály, Kiss József, Prof. Dr. Sávai János, Prof. Dr. Turay Alfréd, Dr. Thorday Attila, Prof. Dr. Benyik György, Kondé Lajos, Hoffher József SJ, Prof. Dr. Weissmahr Béla SJ, Gyenes Csaba mellett, több főpásztor is ismeri és segíti feladatvállalásainkat. Így Dr. Kiss-Rigó László püspök, Gyulay Endre püspök, Bíró László püspök, Dr. Beer Miklós püspök. Alapítványunk kuratóriumában és felügyelőbizottságában egyaránt vannak katolikus lelkipásztorok.

 

Számos katolikus szervezet ugyancsak támogatja tevékenységünket. A hazai Katolikus Püspöki Kar mellett, a Német Katolikus Püspöki Kar szervezete a RENOVABIS, akiknek több alkalommal élvezhettük már gondoskodását. Tagjai vagyunk a KIFE ernyőszervezetnek is, és gyakorlati terepet nyújtó helyszínként működünk együtt a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gál Ferenc Hittudományi Főiskola intézményével. A papnövendékek és leendő hitoktatók számára egyaránt segítjük a hívatásra való felkészülést. Egyházmegyénk szolgálatában, szimbiotikus szakmai partneri és szakmai szolgáltatást nyújtunk a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megvalósításában.

 

Kiváló kapcsolatot ápolunk a Görög Katolikus Egyházzal, és régi együttműködést élhetünk meg Dr. Seszták István Atya szakmai stábjával. Ugyancsak partneri kapcsolatot valósítunk meg a Magyar Református Egyházzal. A Református Egyház Gyermekvédelmi feladatellátásai kapcsán is rendszeres partnerünk Czibere Károly. A hazai keresztény egyházak viszonylatában, további jó kapcsolatot fűz még bennünket az Evangélikus Egyházhoz.

Alapítványunk alapító okiratában is célkitűzésként fogalmazódik meg, és meg is éljük annak fontosságát, hogy mind inkább valóra váltani legyünk képesek a hatékony pre-evangelizációt. Itt nem csak a klasszikus kateketikus nevelésre vagy hitoktatásra gondolunk, hanem arra, hogy hatékonyan segítsük a gyermekek és fiatalok kapcsolatba kerülését az evangéliumban is megragadható értékekkel. Ehhez a kapcsolatba kerüléshez, vagy ha úgy tetszik ehhez az élő kötelékhez igyekszünk közelebb juttatni a családból kiemelt gyermekeket és fiatalokat. Nem az a célunk, hogy direkt módon, vagy bármi egyéb kategorikus iránymutatással győzzünk meg bárkit, a kereszténység értékeinek fontosságáról. Az a célunk, hogy megtapasztaltassuk velük, hogy Ők maguk is elfogadható és értékes emberek, az érdemeiktől függetlenül. Fontos az is, hogy minden emberben, így a családból kiemelt csemetéinkben is ott rejlik az a fajta transzcendenciára való fogékonyság, mely óvatos, és az ő sebeiket is szem előtt tartó tapintatos vezetés révén, egyre tudatosabban válhat megragadhatóvá számukra. Ezt a fogékonyságot a transzcendensre, a vágyat a remény útkeresésében igyekszünk úgy beteljesíteni, hogy mindebből azt érezhessék, hogy haza juthatnak ebbe a szeretetteljes légkörbe, amit az ÁGOTA® nyújt. Az országos ÁGOTA® táboraink minden pillanata alapvetően így van felépítve. Ezekben a másfél hetes, általuk csak 10 napos meny országnak nevezett együttlétekben, pont azt tanulhatja meg a gyermek saját magáról, hogy mennyire értékes, és hogy mennyire fontos annak felismerése, hogy mindez a kegyelem műve, aminek Ő maga is jogos birtoklója. Minden Szent Mise és valamennyi katolikus liturgikus programunk egyúttal közösségi program is. Rendkívül jó kedv, és eggyé tartozás érzet kíséri ezeket az élményeket. Számtalan alkalommal mutatjuk be a gyermekeknek a stáció képek üzenetét és a Passió fontosságát. Fiataljaink, nyitottak és fogékonyak ezekre az információkra. Azonban ezek semmit nem érnének, ha mindeközben nem tapasztalnák meg a gondviselés melegségét mindazok odaadásán keresztül, akik ölelik és bíztatják, bátorítják Őket. Ezekben az ölelésekben, bíztatásokban, a közös elmélkedésekben, a számtalan közösségi és liturgikus programban és nem utolsósorban a feltétlen elfogadásban kezdenek el kapaszkodni a gyermekek az Evangélium adta reményben. Ezt a kapcsolatba kerülést segítjük elő. A gyermek szabad választásán alapul az, hogy tovább lép-e ezen az úton, és hogy mit tesz ezért. Az ÁGOTA® támogatja ebben, de semmiképp nem erőlteti ezt az utat. A családból kiemelt gyermekek hazánk legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegéhez tartoznak. Szeretetéhségüket és ragaszkodni vágyásukat sokan sokféleképp ki is használják. Gondoljunk csak a fiatal felnőttek vagy a serdülők kriminalizálódására, vagy az olyan esetekre, ahol szekták áldozataivá válnak. Az ÁGOTA® közössége, semmit nem kíván erőltetni. Mi inkább meg tapasztaltatni, megéreztetni kívánjuk (a gondviselés méltatlan eszközeiként) azt, hogy az Ő életükben ugyanúgy ott van a kegyelem, és a hit erőt adhat számukra a nehéz pillanatokban. Célunk, hogy a fiatalok megértsék, értük is született meg a Megváltó, és mindannyian az üdvösség várományosai vagyunk.

A családból kiemelt gyermekeknek bizonyítékokra van szükségük. A Jó Isten gondoskodását csakis olyan felelősséggel átszőtt módon lehet közvetítenünk, ahol minden cselekedetünk alapja az elfogadás, a megbocsátás képessége, és az önzetlen segítségadás. Ha mindez csak szóbeszéd tárgya, és nem konkrét tevőleges magatartás feléjük, úgy ne csodálkozzunk azon, ha azt mondják, mért kellene hinnem bármiben is, ha ennyire rossz ez a világ.

Az ÁGOTA® közössége, a II. Vatikáni Zsinat tanításához hűen megéli azt, miszerint „minden hívő keresztény kötelessége, az adott kor nyelvén interpretálni az Evangélium üzenetét”. A családból kiemelt gyermekeink számára, az Ő nyelvükön megfogalmazható Örömhír az, „hogy számíthatsz ránk, biztonságban vagy és szabadon dönthetsz…”. Azért küzdünk, és azért imádkozunk minden közösségi együttlétünk alkalmával, hogy küldetésünknek gyümölcseiként valóban haza találjanak e gyermekek és fiatalok társadalmunkba.

Az ÁGOTA® -ások közössége nagyon egyszerű emberekből áll. Megtalálható köztünk a hentes vagy asztalos, de ugyanúgy jelen van az orvos és az egyetemi tanár. Itt van a munkanélküli, a családos és egyedül élő, a főiskolai hallgató és a csupán 8 általánost végzett segítő. Van egy professzionális szakember csoportunk (közel 200 fő), akik semmivel sem fontosabbak, mint azok, akik a hétköznapjaik nehézségeiben egy-egy munkahely mellett kiszakítva az időt, tesznek a gyermekekért és küzdenek értük. Sokan, sokfélék vagyunk, de mindannyiunkat ebben az önkéntes közösségben egy cél vezérel: - reményt adni az állami gondozott gyermekeknek. Mindannyian ezért küzdünk. A közös cél mellett egymásra is odafigyelünk és segítjük, támogatjuk egymást.

Az ÁGOTA® közössége, bár gyökereinél fogva is katolikus keresztény identitású karitatív közösség, és ugyanazt az Apostoli Hitvallást vallja, mint bárki más katolikus vallásgyakorló testvérünk, azonban nyitott, és nem határolódik el azoktól sem, akik (Karl Rahneri értelemben is) anonim keresztényekként teszik a dolgukat, és nem feltétlen gyakorló hívők. A nem keresztény testvérekre, és minden jó szándékú emberre nyitottak vagyunk. Természetesen azokban a programokban, és azokban a helyzetekben, ahol az ÁGOTA® nyilvánvalóan megéli keresztény identitását, minden ilyen alkalommal, a nem vallásos segítőink is kellő kulturáltsággal és tisztelettel élik meg ezeket a pillanatokat. A Szent Miséken és valamennyi lelki programunkon ugyanúgy jelen vannak, mint bárki más. Az ÁGOTA® közösségének tagjai nem szimpatizálnak a funkcionális vallásossággal, és távol áll tőlük a bigott vagy farizeusi magatartás. Az eleven, és tevőleges segítői magatartásban hisznek és legszeretettebb imádságuk, maga a cselekvés mindazokért, akik reményre éheznek. Az ÁGOTA® tagjai cselekszik az Evangéliumot, és csak ez után beszélnek arról, hogy mindez miért fontos.

ÁGOTA® -ásnak lenni annyit jelent, mint szolgálni azokat, akik nélkülöznek.

Az ÁGOTA® alapítóját, közösség építésében nagyban befolyásolta Szent Ágoston kegyelem tana, és a Bosco Szent Jánosi életút tanulságai. Az alapító olyan közösségről álmodott, melyben senkit nem néznek ki csupán azért, mert más, vagy eltér a többi ember szokásvilágától. Nyílván, az alapvető célokban elvárjuk az egyetértést minden érdeklődőtől, de soha nem tesszük kritika tárgyává azt, ha valaki nem egyazon kulturális identitás részeseként osztozik velünk ebben a karitatív felelősségvállalásban.

Bár mindannyiunk lehetősége az életszentségre törekvés, de egyetlen ÁGOTA® -ás sem gondolja magát szentnek, csupán azért mert jót igyekszik tenni.

Ahogyan az alapító szokta mondani:
„mindattól, amit teszünk, még nem válunk szentekké. Ugyanakkor minden bűnünk és gyarlóságaink dacára is, az Értük való küzdelem által, kicsit jobb emberré válhatunk, és talán közelebb kerülhetünk mi maguk is a kegyelemhez…”
A gyermekek szolgálatáról az alapító így gondolkodik:
„Egy árva csemete társául szegődő „segítő” mindenképp feltétlen bizalommal kell, hogy higgyen a gyermek és fiatal elfogadhatóságában és értékeiben. Soha nem kérdőjelezheti meg e halmozottan sérült emberke érzésvilágának, ill. az ebből fakadó dacnak vagy szeretetéhségnek a jogosságát. A „segítő”, hivatása gyakorlása közben tudatában van annak, hogy érzéseinkért nem tartozunk felelősséggel. Tudnunk kell azt is, hogy megtiszteltetés számunkra, ha ilyen gyermekekkel és fiatalokkal dolgozhatunk értük. Soha ne higgyük, hogy a „segítő” nem kaphat ezektől a csemetéktől. Nagyon is sokat kapunk tőlük, bármily meghitt családi körben nőttünk is fel. Bizalomviláguk a legvisszásabb, és egyben a legcsodálatosabb ösvényre vihet minket. Nagyon óvatosan kell ezen az ösvényen haladnunk, mert könnyen letévedhetünk róla. Az is gyakran előfordulhat, hogy csak egy ösvényt találunk az emberhez, aki árva. E kétségtelenül súlyos kötelékben, mely segítőt és segítettet kapcsol össze, a legszentebb célunk mindig az kell legyen, hogy megéreztessük a gyermekkel Önmaga szeretetreméltóságát. Ha komolyan vesszük a hozzájuk vezető ösvényeket, akkor azt is komolyan vesszük, hogy kiszolgáltatottságuk útvesztőiben sokszor magunk maradunk társaikként. Hiszen a világ oly sokszor megriad a kiszolgáltatott ember tekintetétől. Nagy bátorságot, küzdeni tudást, és erőt kíván e hivatás. Egy dolog biztos: ha ilyen csemetével hoz össze minket a sors, úgy az abban rejlő gondviselés nem terhel majd meg minket jobban annál, mint amit elhordani vagyunk képesek.”
/Kothencz János/
alapító

Összeállították: ÁGOTA® Közösség Vezetői Kör


 
 
 
naptár popup